Let’s Have
Constructive
Talks.

Välkommen till hubben för innovativa samtal. Samlingsplatsen för nytänkande föreläsningar, tankar, idéer och events. Konstruktiva lösningar sida vid sida med framåtblickande visioner i samhällsbyggnadssektorn. Let’s talk ConTech.

Innovation måste börja, inte med teknologin, utan med processen som möjliggör teknologin.

Ansökningstiden i Smart Built Environments utlysning har förlängts

Ansökningstiden i Smart Built Environments utlysning har förlängts på grund av kommande underhållsarbete i ansökningssystemet Prisma. ...