Let’s Have
Constructive
Talks.

Välkommen till hubben för innovativa samtal. Samlingsplatsen för nytänkande föreläsningar, tankar, idéer och events. Konstruktiva lösningar sida vid sida med framåtblickande visioner i samhällsbyggnadssektorn. Let’s talk ConTech.

Nästa event

Lyckas – med rätt planering

22 juni, 2021

Innovation måste börja, inte med teknologin, utan med processen som möjliggör teknologin.

Pilotprojekt: Intelligent energioptimering i Heimstaden fastigheter

Heimstaden arbetar kontinuerligt med att minska sin miljö- och klimat-mässiga påverkan i hela värdekedjan. Som ett led i det har Heimstaden ...