Let’s Have
Constructive
Talks.

Välkommen till hubben för innovativa samtal. Samlingsplatsen för nytänkande föreläsningar, tankar, idéer och events. Konstruktiva lösningar sida vid sida med framåtblickande visioner i samhällsbyggnadssektorn. Let’s talk ConTech.

Innovation måste börja, inte med teknologin, utan med processen som möjliggör teknologin.

iBinder förvärvar SundaHus: Hjälper bygg- och fastighetsbranschen att möta ökade hållbarhetskrav

iBinder, digital plattform för informationshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, förvärvar SaaS-bolaget SundaHus med Sveriges mest ...