En Affärsmöjlighet för Hållbar Bygg- och Anläggningsbransch. I mars 2022 kommer Byggmässan till Stockholm, och den arrangeras på Kistamässan. Detta affärsevent är inriktat på att främja en hållbar bygg- och anläggningsbransch. Här samlas produkter, material och banbrytande teknik, men det allra viktigaste är möjligheterna till affärer och nätverkande. Låt oss utforska vad Byggmässan har att erbjuda.

Affärsmöjligheter

På Byggmässan kopplas du samman med nyckelpersoner från beställarledet på ett effektivt, lönsamt och enkelt sätt. Det är en möjlighet att knyta kontakter och utveckla både branschen och individen.

Fokusområden

  • Säkerhet: Diskussioner om säkerhetsinnovationer och bästa praxis.
  • Digitalisering: Hur teknik kan förbättra byggprocessen.
  • Material: Nya material och hållbarhetsaspekter.
  • Hållbarhet: Lösningsorienterade samtal om miljövänliga alternativ.

Besökare

Evenemanget riktar sig främst till ledande befattningar och beslutsfattare inom bygg- och anläggningsbranschen. Även byggnadsarbetare och projektledare är välkomna för att ta del av marknadens nyheter och trender.

Utställare

Om du är leverantör av produkt eller tjänst inom branschen, är detta en möjlighet att ställa ut och visa upp ditt företag.

Nordbygg

Förutom Byggmässan i Stockholm finns även Nordbygg, Nordens största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässan och samlar utställare och besökare från hela byggsektorn i Sverige, samt från övriga Skandinavien, Baltikum och Europa.

Lämna ett svar