Rahel Belatchew

Vikten av snabbare byggprocesser

11 min

Rahel Belatchew pratar om vikten av snabbare byggprocesser och menar att byggsektorn fortfarande väntar på sin Apple eller Tesla, den aktör som tillhandahåller god design billigare och bättre och därmed förändrar marknaden.