Saeid Esmaeilzadeh, Jimmy Bengtsson, Ulf Hansson, Stefan Danielsson, Joachim Holmberg

Vad ser investerarna för möjligheter och hot i byggbranschen?

55 min

Paneldiskussion gällande vad investerarna ser för möjligheter och hot i byggbranschen.