Lars Albinsson, Tommy Börjesson, Peter Söderberg

Tre röster om innovationskraften i byggsverige

2 min

Lars Albinsson Bygg 4.0, Tommy Börjesson SIS och Peter Söderberg Nordbygg, berättar om Byggsveriges innovationsläge. Lyssna på nuläget, framtiden och innovationens kraft.