Fredrik Bauer, Mattias Goldmann, Pernilla Ankarberg, Peter Ekdahl, Sudeshna Chatterjee, Camilla Byström, Amanda Rafter Ekenman

Samhällsbyggnadssektorn som mjukvärdesleverantör

64 min

Digitaliseringen skapar nya förutsättningar för att planera, visualisera och bygga. Hur påverkar och förändrar det slutanvändarens upplevelser av det vi bygger?