Helena Eriksson, Ulf Håkansson, Fredrik Karlsson, Fredrik Bauer, Peter Burman, Anders Robertsson, Mathias Haage

Robotisering möjliggör framtidens byggande

76 min

Arbetssätt och metoder på dagens byggarbetsplatser skiljer sig inte mycket jämfört med för 50 år sedan. Nu går utvecklingen fort och ökade krav ställs på att öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och inte minst minska miljöpåverkan. Många är överens om att vi kommer att få ökade inslag av robotisering när sektorn ställer om med fokus på hållbarhet. Vad innebär det i praktiken och hur fungerar det på byggplatser där robot och människa redan jobbar sida vid sida?

 

Byggrobotik har stor potential att förändra invanda sätt att arbeta och att bidra till nya värdekedjor med ökad säkerhet, produktivitet och minskad miljöpåverkan som resultat. Frågan är hur vi i samhällsbyggnadssektorn tar steget och vad som då krävs?