Rahel Belatchew, Jed Klebanow, Niklas Andersson, Ulf Viktorsson

Panelsamtal från Nordic Contech Talks Jan 2020

55 min

Ett panelsamtal om de industriella byggandets möjligheter och jakten på framsynta beställare som vågar tänka i nya banor. Hållbarhet, att bygga högt, att bygga kostnadseffektivt, personalfrågor och massor av intressanta infallsvinklar.

Panelen:
Jed Klebanow, Fullstack Modular
Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter
Niklas Andersson, Sizes
Samuel Holmström, Lundqvist Trä
Ulf Viktorsson, Modexa
Lars Albinsson, moderator