Fredrik Bauer, Adrian Joyce, Pontus Gruhs, Sofia Heintz, Fredrik Tamm, Anna Kadefors

Hur kan vi som beställare öka innovationskraften?

63 min

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar – produktiviteten är på samma nivå som för 20 år sedan och klimatpåverkan är alltför stor. Panelen diskuterar vi hur vi som beställare kan öka innovationskraften i samhällsbyggnadssektorn.