Fredrik Bauer, Erik Herngren, Jenny Sörby, Sara Öhrvall, Anna Wenner, Tobias Andersson, Térèse Kuldkepp, Petter Bengtsson

Morgondagens byggarbetare

57 min

Digitaliseringen förändrar i grunden både arbetssätt och affärsmodeller i en allt högre takt. Hur påverkar det yrkesrollerna i samhällsbyggnadssektorn och vad krävs av oss i branschen för att attrahera och behålla rätt kompetens?