Fredrik Bauer, Lars Albinsson, Petra Dalunde, Simon Fogbring, Isabelle Nyroth, Helena Eriksson, Tobias von Haslingen, Carina Bohm, Stefan Uppenberg

Framtidens byggande – i ett språng!

57 min

Sättet vi bygger på idag påverkar levnadsvillkoren för generationer framåt. Så har det alltid varit, men nu är insatserna högre och konsekvenserna helt avgörande för vår planet och vår överlevnad. Men hur ska vi då ta oss till ett samhällsbyggande som är hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och socialt? Digitaliseringen har visat sig vara en kraftfull motor i den utvecklingen och så kallad disruption gör att förändringstakten accelererar än mer.