Erik Sjödin

Digitalisering – Nyckeln till högre produktivitet i byggbranschen

20 min

Erik Sjödin hittar nyckeln till högre produktivitet i byggbranschen.