Fredrik Bauer, Lars Albinsson, Jeanette Sveder Lundin, Jerker Hägglund, David Hebrand, Johan Hellgren, Anna Bergsten, Julia Fransson, Linda Wäppling, Jarl Cornell, Kristina Gabrielii

Bygga på nya sätt – Best Practice

62 min

Byggbranschen halkar efter i digitalisering och nytänkande, det har vi förstått. De teoretiska resonemangen börjar sätta sig och förhoppningsvis gror frön om framtidens byggbransch. Men hur kan allt det här nya, alla innovativa lösningar, omvandlas till praktik?