Fredrik Bauer, Ann-Kristin Belkert, Kajsa Hessel, Viktor Broberg, Kamilla Kohn Rådberg, Johnny Petré, Emil Björk, Amanda Rafter Ekenman

Att leda digital förändring

60 min

Samhällsbyggnadssektorn utvecklas i snabb takt. Digitala arbetssätt och nya affärsmodeller ställer helt nya krav på ledarskapet. Vad krävs av dagens ledare för att engagera medarbetare, förändra organisationer och på allvar ta vara på och lyckas i den digitala transformation som vi är mitt i?