Viktor Broberg

ConTech Speaker

Viktor Broberg

Viktor har en bakgrund från förändringsledning och implementering av nya processer med stöd av digitala verktyg, vilket resulterade i att han grundade BuildSafe. BuildSafe, som tillhandahåller ett verktyg för säkra och effektiva byggprojekt, är sedan november förra året är en del av Infobric Group vars mål är att bli en vital byggsten i ett hållbart byggande.