ConTech Speaker

Tobias von Haslingen

Tobias von Haslingen är en entreprenör och skapare av startup-företaget ConcretePrint som skriver ut betonghus med en storskalig 3D-skrivare. ConcretePrint har fått stipendium från Stockholms Byggförening, projektbidrag från Sbuf och Energimyndigheten. Det har utmynnat i Sveriges första 3D-uskrivna betonghus. Tobias är en flitigt anlitad talare som visionär och entreprenör. Han har en bakgrund från Teknisk fysik på KTH, var tidigt ute och har startat en reklambyrå på Internet – everywhere media. Tobias har  erfarenhet från näringslivet med 25 år av arbete inom IT och forskarstudier inom AI. I dagsläget arbetar han med 3D-utskrifter inom byggnation.