ConTech Speaker

Stefan Uppenberg

Stefan är expert i carbon management på WSP i Sverige och har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med klimat- och hållbarhetsfrågor ur ett livscykelperspektiv inom framför allt infrastruktursektorn. Han är också fokusområdesledare för klimatneutral transportinfrastruktur inom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 och driver där ett beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor.