ConTech Speaker

Sofia Heintz

Sofia driver frågor som bidrar till hållbart samhällsbyggande där Allmännyttans Kombohus är en viktig del. Hon är i botten civilingenjör och tekn. lic i byggnadsstatik vid KTH. Sofia har lång erfarenhet från olika roller i bygg- och fastighetsbranschen och har jobbat både som byggentreprenör och beställare i fastighetsutvecklingsprojekt i allt från kontor, hotell, stationer och bostäder.