ConTech Speaker

Senadin Alisic

Senadin har under lång till jobbat mycket med digitalisering och digitala transformationer på strategisk nivå. Utöver sin roll som regionchef är han industridoktarand vid Linnéuniversitet med fokus på utmaningarna med smarta städer och digitala transformationer.