ConTech Speaker

Petra Dalunde

Petra Dalunde är Node Manager för Storstockholmsregionen i AI Sweden med ansvar för regional samordning, matchning och facilitering för att accelerera AI-användandet i Sverige. Petra sitter i Stiftelsen Industry Commons styrelse, är rådgivare för startupen Flexpenser, styrelseledamot i Stockholmsjuryn för SKAPA-priset och Stockholm AI. För Petra är den viktigaste frågan just nu att mänskligheten tar tillvara digitaliseringens möjligheter på ett inkluderande, berikande och hållbart sätt så att vi får den hjälp vi behöver för att kunna leva i harmoni på vår planet.