ConTech Speaker

Peter Ekdahl

Peter Ekdahl jobbar med affärs- och teknikutveckling och framförallt med frågan om hur vi kan använda data för att skapa större nytta med infrastrukturen. Alltid med hållbarhet och kostnadseffektivitet i fokus. Han är grundare av plattformen Waywize, involverad i InfraSweden 2030 och styrelsemedlem i Bana Väg För Framtid. I botten är Peter teknisk doktor inom vägteknik, med Asset Management som specialitet.