ConTech Speaker

Pernilla Ankarberg

Pernilla Ankarberg driver Ahaaa designstudio där tjänster, produkter och platser skapas av, med och för barn och unga. Hon har lång erfarenhet av att planera och facilitera processdialoger tillsammans med barn och unga för att göra dem delaktiga i vår gemensamma samhällsutveckling.