ConTech Speaker

Olle Samuelson

Olle har över 30 års erfarenhet från olika roller inom samhällsbyggnadssektorn, bland annat som tidigare vd på BIM Alliance och innan dess IT- och kvalitetschef på Tyréns. Idag arbetar han bland annat med forskning och innovation på IQ Samhällsbyggnad och är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad.