ConTech Speaker

Micael Thunberg

Micael har en bakgrund som logistiker och har sedan 2010 forskat om materialbehovsplanering i bygg. Den senaste tiden har han fokuserat på digitalisering av branschen med inriktning på informationshantering och de nya affärsmöjligheter som detta skapar för olika aktörer.