Mia Wahlstein

ConTech Speaker

Mia Wahlstein

Mia är i grunden inredningsarkitekt och arbetar sedan länge med digitalisering och förändringsledning på Midroc. Samhälls- och industriutvecklaren Midroc Europe utsågs 2019 till Sveriges bästa arbetsgivare, mycket tack vare det långsiktiga arbetet att utveckla en medskapande kultur, något som är avgörande för att involvera alla medarbetare i den digitala transformationen. Den totala omsättningen är drygt 11 miljarder och företaget har 4 200 medarbetare.