ConTech Speaker

Mattias Roupé

Mattias Roupé är docent på avdelningen för Construction Management på Chalmers. Mattias har sin huvudsakliga fokus på digitalisering och digital representation kopplat till byggprocessen. Forskningen har främst varit kopplat till Byggnadsinformationsmodeller (BIM), Virtual Reality (VR) samt digitala tvillingar.