ConTech Speaker

Mathias Haage

Mathias är experimentell robotforskare vid Lunds Universitet och deltar i centrum för byggrobotik vid Lunds Universitet. Han ägnar sin tid åt att ta fram och utvärdera prototyper för morgondagens robotik med inriktning mot nya applikationsområden. På Cognibotics AB bidrar han till att ta fram nya tekniker och produkter som möjliggör morgondagens robotik.