Lars Redzter

ConTech Speaker

Lars Redzter

Lars arbetar sedan 2018 med byggbranschens utbildningscenter, verksamhetsledningssystem samt branschföreningar på Byggföretagen. Han har bred erfarenhet från branschen, bland annat från Trafikverkets projektverksamhet och arbetet med branschutveckling brett kring produktivitetsfrågor och arbetsmiljö.