Kristina Gabrielli

ConTech Speaker

Kristina Gabrielii

Kristina har nästan 30 års erfarenhet från arbete i stora byggkoncerner, mestadels inom utveckling och innovation kopplat till hållbarhet. Hon brinner för ett hållbart samhällsbyggande och ser digitalisering och industrialisering som viktiga möjliggörare. I dag driver Kristina på för innovation och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn som programchef för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment och genom sitt engagemang i Centrum för management i byggsektorn.