ConTech Speaker

Kamilla Kohn Rådberg

Kamilla Kohn Rådberg arbetar som forskare inom Innovation management på avdelningen Entreprenörskap & Strategi på Chalmers. I sin forskning fokuserar Kamilla på hur leda utveckling av innovationsförmåga i och mellan organisationer. Med en stark anknytning till företag och organisationer i de forskningsprojekt hon leder, säkerställs också den praktiska relevansen.

Kamilla har bakgrund med ledande positioner inom såväl näringsliv som policy, kopplat till innovation, ledning och strategi.