ConTech Speaker

Johannes Ris

Johannes hjälper stora fastighetsägare att dra nytta av digitaliseringen i byggbranschen genom att etablera processer som kretsar kring BIM. Med en bakgrund som byggnadskonstruktör ansvarar han sedan några år tillbaka för VDC-funktionen hos Byggstyrning – ett projektledarföretag verksamt i Stockholm/Uppsala. Från att jobba ute i produktion, på teknikkonsultbolag och nu med projektledning har en passion om att ständigt förbättra processer vuxit fram. Genom ihärdigt arbete med fastighetsägare har flera byggprojekt nu blivit byggda enbart efter BIM-modeller och projekten har visat tydliga resultat på tid, kostnad, säkerhet och trivsel. Ett av projekten där Johannes haft VDC-ansvar, projekt Celsius, har blivit prisat som världens främsta byggprojekt att nyttja BIM i produktion.