ConTech Speaker

Johanna Fredhsdotter

Johanna har bred bakgrund som konstruktör och från ledande positioner inom digital transformation.

Hon ansvarar idag för utveckling av Virtual Design and Construction inom NCC koncernen i nära koppling med NCCs Research and Innovation. Tillsammans med de olika affärsområdena driver Johanna implementeringen av VDC och har de senaste åren haft extra fokus på att tillgängliggöra projektinformation och utveckla VDC i produktionsskedet.