Johanna Enberg

ConTech Speaker

Johanna Enberg

Johanna arbetar med att öka kunskapen om innovativa lösningar i upphandling. Hon arbetar särskilt med hur olika myndigheter och organisationer i samverkan kan utveckla offentlig sektors efterfrågan som drivkraft för innovation. Hon deltar även i nordiskt samarbete och EU-samarbeten om innovation och upphandling.