ConTech Speaker

Johan Hellgren

Johan har lång erfarenhet från tillverkningsindustrin där han bland annat haft flera roller inom produktion och logistik på Ericsson. På Servistik ansvarar Johan för logistik inom både tillverkningsindustrin och byggindustrin med stort fokus på nya effektiva logistiklösningar.