ConTech Speaker

Jarl Cornell

Jarl har lång erfarenhet av att leda transformativa projekt, nästan alltid med digitalisering som kärna. Han är ansvarig för Assemblins digitaliseringsagenda och intresserar sig just nu särskilt för hur värdekedjan i branschen förändras.