ConTech Speaker

Ingela Lindh

Ingela är i grunden arkitekt och har i olika yrkesroller arbetat med fastighets-, stadsbyggnads- och stadsutvecklingsfrågor sedan 1980-talet. Hon var Stadsdirektör i Stockholm stad 2016-2018 och har även varit stadsbyggnadsdirektör, vd för Stockholms Stadshus AB samt vd för Stockholmshem. Ingela har idag ett antal styrelseuppdrag framför allt inom fastighetsbranschen men också inom kultur och energisektorn.