ConTech Speaker

Helena Eriksson

Helena har lång erfarenhet från byggsektorn och har arbetat i större komplexa projekt i över 20 års tid. Hon har ansvarat för ett flertal EU och UNIDO-projekt, varit teknisk direktör på ett FoU-företag i Italien samt teknisk chef för AO Industri på Peab. Idag är Helena egen konsult med ansvar för projekten inom Center för byggrobotik i Lund.