ConTech Speaker

Fredrik Karlsson

Som chefredaktör har Fredrik Karlsson bevakat utvecklingen i byggbranschen under många år. Men han har också varit redaktör på Ny Teknik med särskild inriktning på automation, robotisering och internet of things, i synnerhet i svensk industri och företag i framkant vad gäller teknik- och metodutveckling.