Erik Herngren, Foto: Marie-Therese Karlberg

ConTech Speaker

Erik Herngren

Erik Herngren är senior partner och har under många år arbetat med aktörer inom alla delar av samhällsbyggnadssektorn. Uppdragen spänner från strategiuppdrag för företagsledningar till implementering av omvärldsanalys. Eriks formella bakgrund kommer från KTH lantmäteri med inriktning på samhällsplanering.