Erik Dotzauer

ConTech Speaker

Erik Dotzauer

Erik är adjungerad professor i Energisystem vid Högskolan i Gävle och arbetar med styrmedel och omvärldsfrågor på Stockholm Exergi – Stockholmarnas energibolag. Han arbetar nära energibranschens intresseorganisationer och har flera externa förtroendeuppdrag, bl.a. som ledamot i Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten och som styrelseledamot i Svenska bioenergiföreningen (Svebio).