ConTech Speaker

David Hebrand

Mod:group vill öka kvalitén i slutprodukten genom ett digitaliserat angreppsätt från idé till nyckelfärdig fastighet och vidare in i förvaltning. David är grundare av bolaget och ansvarig för delar av företagets mest komplexa projekt.