ConTech Speaker

Carina Bohm

Carina Bohm är VD på CMB vars uppgift är att vara bron mellan akademi och näringsliv/offentlig sektor i frågor om management inom byggsektorn. Carina har bred erfarenhet som konsult med allt från stora miljardprojekt till riktigt små projekt inom samhällsbyggnad och offentlig sektor sedan ca 20 år tillbaka. Hon har jobbat mycket med ledarskap, processutveckling och projektledning. Carina brinner för hållbarhetsfrågor, trygghet och ledarskap.

Fotograf: Peter Bartholdsson