ConTech Speaker

Camilla Byström

Camilla arbetar med analyser, utveckling och innovationer för trafik och transporter. Camilla är programchef för det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 som har över 100 forsknings- och innovationsprojekt som rör utveckling av transportsystemet.