ConTech Speaker

Anton Clarholm

Anton Clarholm är skolad inom konstruktionsteknik men fick upp ögonen för energifrågor i byggbranschen i samband med sitt examensarbete för 7 år sedan. Sedan dess har han arbetat som konsult med främst analyser av energiprestanda, inneklimat och dagsljus. Med insikt om möjligheterna att nyttja digitala informationsmodeller i analysprocessen samt de synergieffekter som uppstår med samordnade informationsmodeller och simuleringssverktyg började han på Zynka BIM 2018 för att utveckla tjänsteområdet BPS (Building Performance Simulations).

”Det finns idag fantastiska verktyg tillgängliga för att utreda byggnaders funktion under byggnadens designfas. Att använda dessa är inte helt enkelt, men om man gör det på rätt sätt kan man göra byggnader bättre; både för miljön i stort men även för brukarna och fastighetsägaren! Det har på senare år vuxit fram ett helt eget skrå med specialister som använder digitala simuleringsverktyg för att ge input till projekteringen. Både verktygen och specialisterna utvecklas i rask takt och jag är helt övertygad om att tillämpningen bara kommer att öka i framtiden.”