ConTech Speaker

Linda Wäppling

Linda har ett tvärvetenskapligt fokus med studier i både arkitektur och teknik bakom sig. Hon driver innovation på Bengt Dahlgren genom att coacha andra och själva driva innovationsprojekt, exempelvis BeDOT som är ett webbaserat analysverktyg för volymstudier i tidiga skeden, för arkitekter och fastighetsutvecklare. Linda Wäppling menar att vi behöver gå ifrån det analog-digitala till en mer renodlad digitalisering av branschen för att dra nytta av data och simuleringspotential.