ConTech Speaker

Anna Kadefors

Anna Kadefors forskning är inriktad på samarbete och lärande inom och mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. Hon leder nu en tvärvetenskaplig Formasfinansierad forskningsmiljö ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) där fem svenska universitet samverkar i forskning om upphandling i samhällsbyggandet.