ConTech Speaker

Anders Robertsson

Anders leder den tvärvetenskapliga robotikforskningen med tät koppling till såväl internationella som lokala företag. Robotikforskningen har starkt fokus på nyttiggörande och tillämpningar av kontaktkraftreglering, sensorbaserad återkoppling och kalibrering används för att både förenkla programmering med så kallade samarbetande robotar och göra robotar tillgängliga och användbara i områden som t ex medicinska tillämpningar, livsmedelsindustrin och inte minst för byggrobotik.