ConTech Speaker

Amanda Rafter Ekenman

Amanda har arbetat med politisk påverkan och opinionsbildning i 13 år med ständigt fokus på samhällsförändring och utveckling. Med sin fyra år på Installatörsföretagen ligger nu fokus på hur vi kan koppla ihop klimatomställningen med kompetensförsörjningsfrågan samt hur branschen kan locka till sig en bredare målgrupp. Förutom sin roll på Installatörsföretagen sitter hon i styrelserna för yrkesnämnderna inom el och VVS samt för Rör- och elentreprenörernas friskola – REFIS.