ConTech Speaker

Ali Sadeghi

Med en budget på 20 miljarder per år och 1 600 projekt inom svensk transportinfrastruktur har Trafikverket, som beställare, en viktig roll för samhällsutvecklingen. Ali har bred erfarenhet från olika roller på Trafikverket. Sedan 2016 är Ali chef för verksamhetsområdet investeringar.

Ali Sadeghi