ConTech Speaker

Adrian Joyce

Adrian har en bakgrund som arkitekt under 17 år innan han flyttade till Bryssel för att arbete med policy- och påverkansfrågor. Förutom rollen som generalsekreterare är han även ordförande i the Coalition for Energy Savings och kampanjdirektör för Renovate Europe. Kampanjen syftar till att minska byggsektorns energiförbrukning inom EU med 80% fram till 2050 jämfört med 2005.